Axolotl generel information

Axolotl info

Fakta om Axolotl

Axolotl er en vandlevende halepadde, der lever i Mexico.
Videnskabeligt navn: Ambystoma mexicanum
Dansk navn: Axolotl
Udbredelse i naturen: Findes i dag kun i Xochimilco sø lige syd for Mexico City. Axolotlen fandtes tidligere i de to store søer Xochimilco og Chalco, som lå syd for, hvor Mexico City ligger i dag. Som følge af dræning og Mexico Citys enorme behov for drikkevand er Chalco sø i dag udtørret og Xochimico sø reduceret til et netværk af kanaler. Axolotlen overlever stadig i Xochimilcos kanaler, men er gået voldsomt tilbage. De axolotler, som ses hos dyrehandlere og opdrættere, er alle opdrættet i fangenskab i mange generationer.

Wikipedia info

Udseende og størrelse

Når en axolotl når alderen 18–24 måneder kan dens længde variere fra 15–45 cm, dog dens typiske længde er omkring 23 cm og længder større end 30 cm er sjældne. Axolotler har distinkte "bregne-lignende" gællestrukturer som ikke er tildækkede, sådan som gæller er det i fisk og haletudser. Axolotlernes gæller har sædvanligvis 3 "gællegrene" på hver side af hovedet. Axolotler ånder også gennem huden og har lunger.
I farver rækker axolotler lige fra albino (pigmentløs) eller hvid til sort, grålig, brunlig. Vilde axolotler er sjældent hvide.

Levevis

Axolotlerne lever hele deres liv i vandet. De er kødædende og spiser i naturen orme, insekter og små fisk. Axolotler lever ved temperaturer på 14–20°C, helst 17–18°C. Lavere temperaturer sænker deres stofskifte. Højere temperaturer kan lede til stress. I naturen (Xochimilco) er vandtemperaturen sjældent over 20°C og kan falde til 6-7°C om vinteren.
I parringstiden tiltrækker hannen hunnen ved en parringsleg: han udskiller visse kemiske stoffer fra bugkirtlerne ved at foretage voldsomme bevægelser med halen, der bevirker, at duftstofferne spredes. Spermaen ligger i en kapsel eller spermatofor, som hunnen samler op fra bunden med sin kloak. Befrugtningen foregår således indvendig. Hunnen lægger 100-500 æg i april-maj, og ungerne klækkes 2-3 uger senere.

Axolotlers regenerationsevne

Axolotler anvendes inden for forskning, og der bliver opdrættet mange i fangenskab. Axolotler har en særlig egenskab: de heler ikke deres skader med sårdannelse som andre dyr gør, men har en exceptionel mulighed for at regenerere sig selv. De kan i løbet af måneder regenerere deres lemmer, gæller og i særlige tilfælde mere vitale dele. Nogle har endda regenereret mindre vitale dele af deres hjerne. De kan også modtage transplantationer fra andre individer, inkl. øjne og dele af hjernen, og disse organer bliver fuldt integreret i axolotlen. Men hvis axolotlen har undergået metamorfosen til voksen, er dens regenerationsevne stærkt mindsket.

Copyright © 2016 Axolotl.dk.

Axolotl fakta - læs information om axolotl