Axolotl pasning & fodring

Hold i akvarium

Axolotler holdes bedst i store beplantede akvarier. Et bundareal på 70x30 cm (eller 60x40 cm) er minimum til et par. Det svarer nogenlunde til et standard akvarium på 85 liter. Vil man holde flere axolotler sammen skal akvariet være tilsvarende større.
Akvariet indrettes med et bundlag af fint grus uden skarpe kanter. Når axolotlerne æder, sluger de også en del grus, og skarpkantet, groft grus kan sætte sig fast i fordøjelsessystemet og i værste fald slå axolotlen ihjel. Bundlag kan også udelades helt.
Skjulesteder som store sten, trærødder eller store rør af keramik, som for eksempel bruges til store maller, giver axolotler tryghed og må ikke mangle. Planter pynter også i akvariet, og de giver axolotlerne yderligere skjulesteder. Desuden vil axolotlerne bruge dem til at lægge æg på. Planter som Vallisneria, Rotala, hornblad, argentinsk vandpest og Najas er alle meget velegnede, hurtigvoksende arter til akvarium med axolotl. De to førstnævnte planter skal plantes i bundlaget. Andre kan man lade flyde frit i vandet.
Temperaturen i akvarium bør ligge på 20-23°C om sommeren og 16-20°C om vinteren. Årstidsforskellen er med til at få axolotler i ynglestemning om foråret og vil gavne deres generelle velbefindende.
Akvariet bør belyses mindst 10 timer om dagen. Her kan man med fordel benytte lysstofrør eller energisparepærer. Desuden bør akvariet have en eller anden form for filtrering. Et filter vil holde vandet klart og fjerne de værste affaldsstoffer. Sørg for, at der ikke kommer alt for meget vandbevægelse fra filtret – axolotler kan ikke lide det.
Bemærk, at selv om man har et filter, skal der stadig skiftes ca. 1/3 af vandet i akvariet hver anden uge.

Se et eksempel på en akvarieindretning for axolotler:

Fodring - hvad spiser Axolotl

Axolotl fodring, axolotl foderAxolotler er grådige og lette at fodre. I naturen spiser de små orme, insekter og fisk. I fangenskab spiser de frostfoder (særligt frosne røde myggelarver) med stor begejstring. Levende foder som regnorm, småfisk og forskellige vandinsekter bør heller ikke mangle. Men det allerbedste du kan tilbyde Axolotler er levende regnorm (gravet op et sted der ikke bliver sprøjtet med gødning/pesticider osv). Ellers så kan du fodre dem med små stykker frisk fisk(ferskvand) eller rejer. Derudover kan man få axolotler til at spise tørfoder, for eksempel særlige axolotlpiller.
Voksne dyr skal normalt fodres hver anden dag, unge axolotler - hver dag.

Adfærd

Generelt er axolotler fredelige over for hinanden, og så længe akvariet er stort nok, kan man sagtens holde flere sammen. Af og til kan de dog komme til skærmydsler under fodringen, og bliver en axolotl slemt forbidt, bør den isoleres, indtil sårene er lægt. Bemærk at tæer, ben, halespidser og gæller, som bliver bidt af, som regel vil vokse ud igen takket være Axolotlers regenerationsevne.

Levealder

Man ved ikke, hvor gamle axolotler bliver i naturen, men i fangenskab bliver de normalt 10-15 år. I særlige tilfælde kan axolotlen blive helt op til 25 år gammel.

Sygdomstegn

En sund axolotl skal have klare øjne, en rund mave og må ikke have åbne sår. Manglende tæer eller halespids er ikke nødvendigvis et sygdomstegn, men sårene skal være helede, og man må ikke kunne se gråhvide belægninger eller svampetråde. Hvide og orange axolotler skal have røde gæller.

Hold med andre dyr

Axolotler bør ikke holdes sammen med andre dyr. Mange vil være tilbøjelige til at holde axolotler sammen med deres fisk i et alm. akvarie, men det frarådes kraftigt! Fiskene vil spise af axolotlens gæller indtil den dør, og det er også de færreste akvarier hvor temperaturen er lav nok.

Copyright © 2016 Axolotl.dk.

Axolotl akvarium indretning & axolotl pasning